About

No Dust Records is opgericht op 1 januari 2017 door eigenaar Henk van Delden. Destijds waren we voornamelijk bezig met verkoop 2e hands vinyl en cd’s via platenbeurzen en Discogs, nu anno 2024 is er naast online verkoop, onze nieuwe winkel locatie.

Wat tijdens de corona pandemie als try-out begon op een kleine locatie, is nu uitgegroeid tot een grote vestiging met naast de winkelruimte ook ons complete magazijn. Gevestigd aan de Clematisstraat 37-A te Wezep, is de 160 vierkante meter tellende winkel flink gevuld met 2e hands en nieuw Lp’s, Cd’s, en Merchandise. Een helft van de winkel is ingedeeld als “metal store”. Hard Rock en Heavy Metal speciaalzaak. De andere helft bevat veel andere genres zoals Pop, Blues, Rock, Jazz, etc. Zowel Lp’s als Cd’s.

99% van deze items bieden we niet online aan, zodat een bezoek voor de verzamelaar of koopjesjager zeker de moeite waard is. De items die wij aanbieden via platform “Discogs” is separaat, en zijn eventueel wel op te halen vanuit de winkel.

Naast de platenwinkel, heeft No Dust Records ook een eigen platen-label met Prog-Metal en Heavy-Metal als voornaamste genre en specialiteit. Actief ook sinds 2017, zijn er inmiddels meer dan 100 producten uitgebracht. Puur uit passie geboren, brengen wij oude en nieuwe albums uit op CD en LP.

Na een reeks van succesvolle releases voor oa de bands BODYFARM (NL), TOXIK (USA), COMPASS (UK), ANUBIS GATE (DK), SPILLAGE (USA), THIRD EYE (DK) etc. richten wij ons ook op oud materiaal. Albums die nooit zijn verschenen. Zoals de CD serie “the untouched” waarin demo’s en onuitgebracht materiaal gepresenteerd wordt van veelal obscure bands zoals GERMANE (NL), PRPOHECY (USA), HUNGRY (DE), UNTAYMED (USA) etc.

We werken samen met sterke Europese distributie partners Suburban en The Orchard / Membran.
Via onze vriend en label partner Joe Pacciolla van Animated Insanity Records is de No Dust catalogus in Noord Amerika te verkrijgen.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in oud en nieuw materiaal. Dus, heb je goede opnames van jou oude band, of een nieuw album klaar, twijfel dan niet om ons te mailen. Kwaliteit als prioriteit nummer één.

Verder zijn wij altijd geïnteresseerd in het opkopen van muziek collecties en verzamelingen in vrijwel alle genres. Wij bieden een eerlijk nette prijs voor goed behouden Lp’s, Cd’s, en Singles.
Contact via telefoon of email.

No Dust Records was founded on January 1, 2017 by owner, Henk van Delden. At the time, we were mainly concerned with selling second-hand vinyl and CDs through record fairs and Discogs. Now in 2024, in addition to online sales, there is our new store location.

What started as a try-out at a small location during the Corona pandemic has now grown into a large branch with, in addition to the retail space, also our complete warehouse. Located at Clematisstraat 37-A in Wezep, the 160 square meter store is well-stocked with 2nd hand and new LPs, CDs, and Merchandise. One half of the store is classified as a “metal store”. Hard Rock and Heavy Metal specialty store. The other half contains many other genres such as Pop, Blues, Rock, Jazz, etc. Both LPs and CDs.

We do not offer 99% of these items online, so a visit for the collector or bargain hunter is definitely worthwhile. The items we offer via the “Discogs” platform is separate and can possibly be picked up from the store.

In addition to the record store, No Dust Records also has its own record label with Prog-Metal and Heavy-Metal as the main genre and specialty. Active since 2017, more than 100 products have now been released. Born purely out of passion, we release old and new albums on CD and LP.

After a series of successful releases for the bands BODYFARM (NL), TOXIK (USA), COMPASS (UK), ANUBIS GATE (DK), SPILLAGE (USA), THIRD EYE (DK) etc. we also focus on old material – Albums that were never released. “The Untouched Series” features demos and unreleased material and is presented from often obscure bands such as GERMANE (NL), PRPOHECY (USA), HUNGRY (DE), UNTAYMED (USA) etc.

We work together with strong European distribution partners Suburban and The Orchard / Membran. The No Dust catalog is available in North America through our friend and label partner, Joe Paciolla of Animated Insanity Records.

We are always interested in old and new material. So, if you have good recordings from your old band, or a new album ready, don’t hesitate to email us. Quality as priority number one. Furthermore, we are always interested in purchasing music collections in almost all genres. We offer a fair price for well-preserved LPs, CDs and Singles. Contact by telephone or email.